قرص فت فیس

تناسب اندام در قسمت های مختلف بدن بسیار پراهمییت می باشد و بر زیبایی تاثیر زیادی دارد. این موضوع در همه بخش های بدن نیازمند توجه و رسیدگی می باشد. اما مشکل اینجاست

که همه بخش ها با روند و سرعت یکسان چاف یا لاغر نمی شوند. به عنوان مثال تلاش برای لاغری ران یا شکم لزوما به لاغری صورت منجر نمی شود و برعکس. به همین دلیل می بایست

روش های اصولی و درست را برای لاغری یا چاقی موضعی درنظر گرفت.

میان تمام بخش های بدن ، لاغری و چاقی صورت بسیار دشوار می باشد.

فروشگاه ترین شاب برای حل این مشکل قرص چاق کننده صورت فت فیس را عرضه کرده که در میان مشتریان بازخورد بسیار مثبتی داشته است.


    184,000 180,000 تومان