ردیاب x201

در جوامع امروزی تامین امنیت افراد و اشخاص به موضوعی پر دردسر و استرس تبدیل شده است. کودکان ما هروز به مدرسه می روند و ما نگران سلامت آن ها تا برگشتنشان به منزل می باشیم. سالمندان عزیز گاها دچار فراموشی شده و ممکن است در بیرون منزل راه برگشت را فراموش کنند.یا حتی حیوانات بازیگوش ما ممکن است به دلیل سهل انگاری ما گم شده و باعث نگرانی ما شوند. داشتن یک ردیاب شخصی برای هریک از این کاربردها می تواند تا حد زیادی خیال ما را در این باب راحت کنند. ردیاب شارژی و شخصی کد ۲۰۱ یک ردیاب کامل با قابلیت های فراوان می باشد که می توان از آن برای اشخاص سالمند و یا آلزایمری ، کودکان ، اتومبیل و کلیه وسایل نقلیه ، حیوانات و پرندگان قابل استفاده می باشد.


    1,230,000 1,200,000 تومان